Czech Republic
Jazyky

Získali jsme mezinárodní certifikaci ISO 27001

Naše Datové centrum úspěšně prošlo implementací a následnou certifikací nové ISO normy – ISMS – Systém managementu bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001:2014. Certifikovány byly tyto služby: Služba HelpDesk a servisní služby HW, Dohledové centrum, Hosting a datové centrum

infinity certifikat

Tímto certifikátem prokazujeme svoji schopnost trvale uplatňovat bezpečnostní opatření chránící informační aktiva s cílem poskytnout jistotu dostatečné úrovně zabezpečení informací. Celému procesu předcházela půlroční práce ve s spolupráci s externími specialisty na vytvoření a konsolidaci dokumentační části a doladění bezpečnostních procesů naší firmy.

IS je efektivní dokumentovaný systém řízení a správy informačních aktiv s cílem eliminovat jejich možnou ztrátu nebo poškození tím, že:

  • jsou určena aktiva, která se mají chránit
  • jsou zvolena a řízena možná rizika bezpečnosti informací
  • jsou zavedena opatření s požadovanou úrovní záruk a ta jsou kontrolována.

 

Informace a informační technologie jsou klíčovou součástí našich podnikatelských procesů. Spravujeme citlivá data svých klientů a i díky tomuto certifikátu se zaručujeme, že našim hlavním cílem je dlouhodobé, efektivní a komplexní zajištění jejich bezpečnosti.

infinity certifikat 2

Kontaktní osoby

Karel Fišnar

Head of Cloud Solutions & Services

+ 420 602 614 817

karel.fisnar@rsm.cz

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: