Czech Republic
Jazyky

Podniky se nebojí jít s daty mimo firmu

V době, kterou trh právě zažívá, jsou firmy opatrnější, avšak zároveň lépe informované. Pro své IT dávají přednost řešením od renomovaného dodavatele s dostatkem referencí. Konkurenční výhoda se dnes jeví jako jedna z nejdůležitějších hodnot podniků, které se potřebují odlišit svým portfoliem řešení, flexibilitou a vztahy se zákazníky.

V IT jsou klíčové především investice, které firmy razantně posouvají do efektivnějších dimenzí. Největší úspory lze hledat v oblasti, která je aktuálně in, a tou je čerpání služeb z cloudu. Cloud computing je trend, který otevírá firmám novou dimenzi. Lze ho popsat poskytováním služeb či programů uložených na serverech na internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat třeba z webu, a to prakticky odkudkoli.

Alfou a omegou je výhoda, kdy neplatíte za vlastní software, ale za jeho užití, jinými slovy jde o sdílení hardwarových i softwarových prostředků pomocí sítě. A právě tento princip dal cloudu „oblačný“ název, neboť v diagramu se podobá mraku. Nástup obliby cloud computingu má jeden zásadní důvod. Firmy chtějí fungovat efektivněji. Cloud obecně – to jsou nízké pořizovací náklady, tedy IT pro každého, kdy klient jednoduše využívá pouze takovou hotovost, kterou má právě k dispozici a nemusí si půjčovat. Přesně podle hesla – plať, jak funguješ -, jak potvrzuje třeba případ Domova dětí a mládeže Znojmo, kterému cloudové služby poskytly snadno ovladatelné a prověřené nástroje rychle a komplexně řešící jeho požadavky.

Už nepotřebují IT specialistu za mzdu, neřeší budování infrastruktury ani údržbu aplikací, stanice pouze obměňují a navíc šetří za energii, protože nemají servery v klimatizovaných místnostech atd. Jak ukazují výsledky našeho průzkumu realizovaného u 128 respondentů malých a středně velkých společností, tak třeba 31 procent firem by využilo IT jako službu a 54 procent by část, nebo i všechna svoje data uložila mimo vlastní firmu.

EKONOM.IHNED.CZ  28. 6. 2012  00:00  (aktualizováno: 27. 6. 2012  18:20). Další články nalezenete v sekci Napsali o nás

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: