Czech Republic
Jazyky

Infinity prošla fúzí

Infinity sdružila své dceřiné společnosti do jedné firmy a připravuje expanzi do dalších oblastí tohoto dynamického trhu.

Rozhodnutí o fúzi společností Infinity a.s., Infinity Systems a.s. a Infinity Data s.r.o. nabylo právní moci dne 30.4.2013. Nástupnickou společností se stala Infinity a.s., jejímž sídlem zůstává pardubická centrála na ulici Staročernská 1799. Fúze je účinná ke dni 1. 1. 2013.

Nástupnická společnost Infinity a.s. je právním nástupcem fúzovaných společností a přešlo na ni i veškeré jmění zanikajících společností.

infinity

Kontaktní osoby

Karel Fišnar

Head of Cloud Solutions & Services

+ 420 602 614 817

karel.fisnar@rsm.cz

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: