Czech Republic
Jazyky

Senát změnil daňové zákony

Senát schválil zákonné opatření, které od 1. ledna 2014 mění daňové zákony v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku. Upravil například zdanění investičních fondů tak, že se na ně bude vztahovat současná právní úprava, a zrušil zavedení zrychlených odpisů u firemního majetku z pohledu zákona o daních z příjmů.

Jaké hlavní změny Senát prosadil:

  • Zrušil osvobození podílů na zisku a obdobných příjmů pro fyzické i právnické osoby. Výplaty podílů na zisku a obdobných plnění se tedy budou danit stejně jako v roce 2013
  • Pro investiční fondy zachoval sazbu daně 5 % a 15% srážkovou daň při výplatách z fondu
  • Zrušil zavedení zrychlených odpisů u firemních majetků.

Zákonné opatření bude muset tak či tak schválit po volbách nová sněmovna. Cílem balíku daňových změn je především sladit daňovou terminologii s novým občanským zákoníkem.

O podrobnostech k vybraným daňovým změnám vás budeme informovat pravidelně každý pátek.

Kontaktní osoby

Jaroslav Sůsa

Senior Manager

+420 226 219 000

jaroslav.susa@rsm.cz

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: