Czech Republic
Jazyky

Lhůta pro nahlášení bankovních účtů správci daně se blíží

Podle novely zákona o DPH, která je účinná od 1. ledna 2013, jsou plátci DPH povinni informovat správce daně o všech bankovních účtech používaných pro jejich ekonomickou činnost. Dále pak má plátce povinnost označit ty bankovní účty, které chce, aby byly uvedeny v rámci veřejně přístupného registru plátců DPH.

Tyto informace musejí plátci sdělit do 28. února 2013 správci daně na tiskopise „Oznámení o změně registračních údajů“, který je dostupný zde.

Údaje o účtech, které budou uvedeny v registru (od 1. dubna 2013), budou sloužit pro určení vzniku ručitelství příjemce zdanitelného plnění. To znamená, že pokud odběratel zaplatí svému dodavateli na účet, který není v registru DPH, stává se ručitelem za daň výstupu, kterou je dodavatel z tohoto plnění povinen odvést. Pokud ji dodavatel neodvede, může finanční úřad požadovat úhradu DPH po odběrateli. Tento postup se již využívá u všech odběratelských plateb za zdanitelné plnění na zahraniční bankovní účet (i v případě, že zahraniční účet je uveden v registru).

V případě nenahlášení čísel bankovních účtů do 28. února 2013 správce daně zveřejní všechny bankovní účty, které u plátce eviduje (tj. ty které byly uvedeny v přihlášce k registraci).

Pro více informací nás kontaktujte.

 

Kontaktní osoby

Kateřina Provodová

Head of Tax Czech Republic

+420 603 418 977

katerina.provodova@rsm.cz

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: