Czech Republic
Jazyky

Jazyky

Omezení daňové uznatelnosti provizí za stravenky – nový rozsudek Nejvyššího správního soudu

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 20. února 2014, č. j. 7 Afs 33/2013-34 potvrdil praxi aplikovanou finančními úřady, které jako daňově uznatelný náklad považují pouze 55 % nákladů na provizi za stravenky evidovaných u zaměstnavatelů.

Tato praxe vycházející ze zákona o daních z příjmů, konkrétně z ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bodu 4., a z pokynu D-300 (aktuálně D-6) byla odbornou veřejností často napadána s tím, že by náklady na provizi měly být daňově relevantní v plné výši.

Žalobce (daňový poplatník) v tomto případě namítal, že celá provize představuje daňově relevantní náklad s argumentací, že stravenky jsou ceninou, které se oceňují nominální hodnotou a náklady spojené s pořízením této ceniny jsou daňově relevantní nákladovou položkou.

Finanční úřad s tímto postupem nesouhlasil a náklady na provizi rozdělil na část daňově uznatelnou (55 %) a část daňově neuznatelnou (45 %), tedy ve stejném poměru jako je dělena daňová uznatelnost příspěvků na stravování.

Nejvyšší správní soud souhlasil s postupem a závěry finančního úřadu. V této souvislosti konstatoval, že pokyn D-300 nejde nad rámec zákona o daních z příjmů, jak namítal žalobce, a že postup finančního úřadu je plně v souladu s relevantními ustanoveními zákona o daních z příjmů upravujícími daňovou relevanci nákladů zaměstnavatele na stravování zaměstnanců.

Proto lze při přípravě přiznání k dani z příjmů právnických osob doporučit respektování tohoto postupu a vždy 45% z evidovaných nákladů na tuto provizi považovat za daňově neúčinné náklady.

Líbil se Vám článek? Pomozte nám šířit jej dále.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Tato stránka využívá cookies pro personalizaci a marketing. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close