Czech Republic
Jazyky

Jazyky

“Nový“ režim DPH u dodání nemovitostí v roce 2015

Jak jsme vás již informovali v posledních daňových zprávách, Poslanecká sněmovna v závěru minulého roku schválila technickou novelu zákona o dani z přidané hodnoty (zákon č. 360/2014 Sb.) ve znění pozměňovacích návrhů Senátu. Tyto pozměňovací návrhy sice posunuly účinnost navrhovaných změn ve znění relevantních ustanovení (§ 56 a § 56a zákona o DPH – dodání a nájem nemovitých věcí), nicméně reálným zásadním změnám ve výkladu těchto ustanovení již nezabránily. Tyto změny uvádíme níže.

Staronový DPH režim u dodání nemovitostí

Uvedenou novelou byla novelizována „pouze“ ustanovení upravující aplikaci snížené sazby pro sociální bydlení (§ 48 a § 49 zákona o DPH), ve kterých došlo k věcné změně ve výpočtu podlahové plochy u obytného prostoru (bytu pro účely DPH) a pravděpodobně i u rodinného domu pro sociální bydlení. Dále také došlo k zahrnutí vymezení pozemku tvořícího funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí. Jedná se o „pozemek, který slouží k provozu stavby pevně spojené se zemí nebo plní její funkce nebo který je využíván spolu s takovou stavbou“.

Navrhovaná změna ustanovení upravující dodání a pronájem nemovitých věcí (§ 56 a 56a zákona o DPH) byla nicméně senátory odložena až na rok 2016 s odůvodněním odkladu přílišného rozšíření množiny stavebních pozemků, jejichž dodání podléhá DPH. Aktuálně v roce 2015 máme tedy v zákoně o DPH „staré“ znění těchto paragrafů nicméně s „novým“ výkladem.

Tento nový výklad pramení jak ze zahrnutí nové výše zmíněné definice funkčního celku, tj. předpokládaný přechod z principu parcelace na princip funkčního celku, resp. hlavního a vedlejšího plnění, tak z pochopení svého nepochopení Generálního finančního ředitelství (GFŘ) promítnutého v jeho informaci k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1.1.2014. GFŘ v nastalé situaci připravuje novou informaci pro rok 2015, která by měla tyto výkladové změny popsat. Otázkou zůstává logická možnost aplikace postupu dle nového výkladu pro rok 2015 i v roce 2014 s odvoláním na skutečnost, že předmětná zákonná úprava nedoznala změn.

Mezi předpokládané výkladové změny patří:

  • Změna ve výpočtu podlahové plochy u obytného prostoru a pravděpodobně i u rodinného domu pro sociální bydlení (přípustná retroaktivita?)
  • Vymezení pozemku přiléhajícího ke stavbě – přechod z principu parcely (na které se stavba nachází) na princip „funkčního celku“, viz výše
  • Vymezení pojmů „stavba spojená pevně se zemí“ a „stavba spojená se zemí pevným základem“, který používá § 56 zákona o DPH při vymezení pozemků, které jsou osvobozeny od DPH a je rozhodně užší než první pojem použitý v § 48
  • Vymezení staveb sloužících k využití staveb pro (sociální) bydlení, aplikace principu funkčního celku, resp. hlavní a vedlejší plnění, které GFŘ v minulých informacích často nezohledňovalo
  • Vliv drobných/doplňkových staveb umístěných na pozemku na DPH režim dodání tohoto pozemku.

O vydání nové informace GFŘ k této problematice vás budeme samozřejmě informovat. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Líbil se Vám článek? Pomozte nám šířit jej dále.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Tato stránka využívá cookies pro personalizaci a marketing. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close