Czech Republic
Jazyky

Jazyky

Novinky v DPH – možnost uplatnění opravy/snížení DPH u pohledávek v insolvenci i pro pohledávky vzniklé šest a méně měsíců před insolvencí

Nedávné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu („NSS“) 9 Afs 170/2014 vneslo zcela nový pohled na vymezení pohledávek za dlužníky v insolvenci, u kterých je možné uplatnit opravu (a tedy snížení) DPH poskytovatelem u plnění, za které nedostal zaplaceno a odváděl by tak státu DPH de facto ze svého.

Jednou z podmínek pro uplatnění této opravy dle příslušného zákonného ustanovení je požadavek, aby pohledávka „vznikla nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku“. Daňová správa v čele s Generálním finančním ředitelstvím a Ministerstvem financí uplatňovala dlouhodobě výklad, že je možno tuto opravu DPH provést pouze u pohledávek, které vznikly minimálně 6 měsíců před rozhodnutím soudu o insolvenci. Tento výklad potvrzovala i informace GFŘ zveřejněná na internetových stránkách a daňová správa se pro obhájení tohoto výkladu mimo jiné dovolávala zavedené správní praxe.

Oproti tomu plátce DPH v tomto případě uplatnil opravu u pohledávek vzniklých v prvním až šestém měsíci před rozhodnutím o insolvenci. To správce daně napadnul s argumentací, že záměrem zákonodárce bylo takové pohledávky vzniklé těsně před rozhodnutím o insolvenci vyloučit z možnosti provedení opravy. S touto argumentací se nicméně neztotožnil NSS, dle kterého naopak takovýto výklad správce daně neodpovídá smyslu a účelu navrhované úpravy. Smyslem dle NSS naopak bylo umožnění opravy DPH u skutečně „předinsolvenčních“ pohledávek, tedy těch, které vznikly nejvýše 6 měsíců před rozhodnutím o úpadku (tedy v 1.-6. měsíci před insolvencí).

Pro ty plátce DPH, kteří si již dle zavedené správní praxe uplatnili opravu u pohledávek vzniklých v 7.-36. měsíci před insolvencí, se tak otvírá příležitost pro uplatnění této opravy i u pohledávek vzniklých v 1.-6. měsíci před insolvencí. Nicméně uplatnění opravy u pohledávek vzniklých v 7.-36. měsíci s argumentací na zavedenou správní praxi po zveřejnění tohoto rozsudku je již značně rizikové, i když se daňová správa k tomuto výkladu NSS zatím žádným způsobem nepostavila.

V případě Vašich dotazů ohledně uplatnění opravy DPH u pohledávek v insolvenci se neváhejte obrátit na naše daňové specialisty.

RSM CZ je partnerem Unie podnikových právníků ČR o.s.

logo upp

Líbil se Vám článek? Pomozte nám šířit jej dále.

Kontaktní osoby

Martin Pech

Senior Consultant

+420 226 219 000

martin.pech@rsm.cz

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: