Czech Republic
Jazyky

Nová holdingová velmoc?

Lotyšsko se díky výrazným změnám v daňové legislativě stává vhodnou evropskou zemí pro založení holdingu. Pokud zamýšlíte založit nebo přesunout holding do zahraničí, nestojí za to zkusit pobaltskou republiku?

V nedávné době jsme informovali o chystaných změnách na Kypru, a o tom, co budou změny znamenat pro další investice z daňového pohledu. Nyní pro vás máme tip na novou destinaci, která se daňovými výhodami Kypru velmi přiblížila, ne-li vyrovnala: Lotyšsko. Pro mnohé možná překvapivé, ale o to skutečnější.

Osvobození dividend a zisků

S účinností od 1. ledna 2013 implementovalo Lotyšsko do své daňové legislativy ustanovení o osvobození dividend a zisků z prodeje akcií a podílů bez jakéhokoliv dalšího omezení. Z tohoto důvodu se Lotyšsko stává velmi atraktivní zemí pro založení holdingové struktury.

Co je v Lotyšsku nového od 2013:

  • Přijaté dividendy a zisky z prodeje akcií a podílů nepodléhají dani z příjmů právnických osob a to bez omezení, tj. bez časového testu nebo minimálního podílu v dceřiné společnosti
  • Vyplacené dividendy nepodléhají srážkové dani
  • Vyplacené úroky a licenční poplatky spřízněné společnosti z EU (od 2014 i do zemí mimo EU) nepodléhají srážkové dani
  • Výše uvedené se nevztahuje na platby ze/do zemí označovaných jako daňové ráje.

Další výhody:

  • Nízká sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 15%
  • Služby související se založením společnosti a její správou jsou výrazně levnější než na Kypru
  • Stejně jako Kypr i Lotyšsko má uzavřeno spoustu smluv o zamezení dvojímu zdanění.

Není tedy čas zamyslet se nad tím, zda Lotyšsko není vhodnou zahraniční destinací pro založení holdingu?

Pro více informací nás kontaktujte.

 

Kontaktní osoby

Kateřina Provodová

Head of Tax Czech Republic

+420 603 418 977

katerina.provodova@rsm.cz

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: