Czech Republic
Jazyky

Jazyky

DPH judikatura – úrok ze zadržovaného odpočtu a nárok na odpočet holdingových společností u nákladů souvisejících s nabytím dceřiných společností (due diligence, ocenění, atd.)

V právě probíhajících vedrech jsme se rozhodli zvolit pro naše daňové novinky lépe stravitelná aktuální témata, a to pohled soudů na právo plátců DPH na úrok ze zadržovaného nadměrného odpočtu (rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, „NSS“) a na často diskutovaný nárok na odpočet DPH u holdingových společností (rozhodnutí Evropského soudního dvora, „ESD“).

Úrok ze zadržovaného odpočtu – NSS 8 Afs 68/2013 – 46 vs. § 254 daňového řádu

První téma – právo plátců DPH na úrok ze zadržovaného nadměrného odpočtu řešil NSS v rozsudku 8 Afs 68/2013 – 46, ve kterém konstatuje s odkazem na svou předchozí judikaturu (7 Aps 3/2013 – 34), že správce daně má možnost prověřovat oprávněnost nadměrného odpočtu DPH, ale pouze po nezbytně nutnou dobu. Delší zásah správce daně potom představuje zásah přesahující spravedlivou míru a musí být patřičným způsobem kompenzován.

Judikatura NSS i ESD považuje lhůtu tří měsíců za lhůtu, která dává správci daně přiměřený prostor k základnímu prověření uplatněného nároku na nadměrný odpočet a jedná se o dobu, kdy plátce DPH ještě nemůže po správci daně požadovat odpovídající úročení zadržovaného nadměrného odpočtu.

Pokud jde o odpovídající úročení po uvedené tříměsíční lhůtě, NSS považuje (dle svého rozhodnutí 7 Aps 3/2013 – 34) za odpovídající výši úroku úrok stanovený dle § 155 odst. 5 daňového řádu, konkrétně tedy repo sazbu ČNB zvýšenou o 14 procentních bodů. Daňová správa se navzdory názoru NSS a ESD odvážně rozhodla v § 254a daňového řádu přiznat tento úrok až po pěti měsících a ve výši repo sazby ČNB zvýšené o 1 procentní bod. Otevírá se tak prostor pro úspěšné nárokování vyššího úroku před správními soudy.

Nárok na odpočet DPH u holdingových společností – C-108/14 a C-10914

Dále bychom Vás rádi upozornili na nové vymezení pravidel ESD k uplatnění nároku na odpočet DPH u holdingových společností. Těmito pravidly se zabýval ESD ve svém rozhodnutí z 16. července 2015 C-108/14 a C-10914. ESD zde konstatuje, že:

  • Pokud se holdingová společnost podílí na řízení všech dceřiných společností (vykonává tak ekonomickou činnost), má holdingová společnost plný nárok na odpočet DPH u nákladů souvisejících s nabytím těchto dceřiných společností (jejich podílů), např. náklady na due diligence, ocenění podílu, související právní služby, atd.
  • Pokud se však podílí na řízení pouze některých dceřiných společností, má nárok na odpočet DPH pouze částečný.

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

RSM CZ se stala partnerem Unie podnikových právníků ČR o.s.

logo upp

Líbil se Vám článek? Pomozte nám šířit jej dále.

Kontaktní osoby

Martin Pech

Senior Consultant

+420 226 219 000

martin.pech@rsm.cz

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: