Czech Republic
Jazyky

Daňové novinky 2016

Spříchodem nového roku 2016 si Vám níže dovolujeme shrnout významné daňové změny, které nás daňové poplatníky a plátce čekají. U daně zpříjmů nebyl Ježíšek zrovna štědrý, ale o to víc na nás myslel u daně zpřidané hodnoty.

Pokud jde o daň zpřidané hodnoty („DPH“) budeme spolu s DPH přiznáním podávat i kontrolní hlášení, poprvé za leden 2016, tj. do 25. února 2016. Další významnou změnou bude uplatňování DPH u dodání nemovitostí a rozšíření režimu lokálního reverse-charge mechanismu (samovyměření). Pokud jde o daň znabytí nemovitých věcí, bude jasně stanoven její poplatník již samotným zákonem (a nikoliv případnou dohodou).

Kontrolní hlášení

Jak jsme Vás již informovali, kontrolní hlášení nenahrazuje přiznání k DPH ani souhrnné hlášení, nicméně nahrazuje výpis zevidence pro účely DPH (deklarující tuzemská reverse-charge plnění). Kontrolní hlášení podávají plátci DPH (tuzemské i zahraniční subjekty dále i skupina dle § 5a zákona o DPH), pokud:

  • Uskuteční nebo přijmou zdanitelné plnění smístem plnění vtuzemsku nebo přijmou/poskytnou úplatu před uskutečněním plnění,
  • přijmou plnění, u nichž jim vznikne povinnost přiznat DPH dle § 108 odst. 1 písm. b) a c) zákona o DPH (např. pořízení zboží zjiného členského státu, poskytnutí služby a dodání zboží sinstalací/montáží osobou neusazenou v tuzemsku, atd.), nebo v rámci zvláštního režimu pro investiční zlato.

Na stránkách finanční správy vtéto souvislosti můžete najít formulář kontrolního hlášení spokyny, strukturu XML souboru pro jeho elektronické podávání a další relevantní informace.

DPH u nemovitostí

Od 1. ledna 2016 nabývá účinnosti nové znění ustanovení §§ 56 a 56a zákona o DPH, která byla odložena Senátem vprosinci minulého roku. Hlavními změnami vtéto oblasti jsou:

  • Rozšíření definice stavebních pozemků (jejichž dodání podléhá DPH) o pozemky, u nichž došlo, resp. vjejich okolí, kprovádění stavebních prací za účelem zhotovení stavby, nebo u kterých byl uskutečněn správní úkon za účelem zhotovení této stavby;
  • Zavedení podstatné změny stavby, jako skutečnosti prodlužující časový test pro osvobození dodání stavby;
  • Možnost volby uplatnění DPH u dodání nezastavěného a „nestavebního“ pozemku.

Rozšíření reverse-charge mechanismu

Nově by tomuto režimu od 1. února 2016 mělo podléhat i dodání elektřiny a plynu sítěmi obchodníkovi.

Novela daně znabytí nemovitostí

Novela by měla být účinná od 1. dubna 2016 a od tohoto data by nebylo možné určit poplatníka této daně dohodou. Poplatníkem bude dle zákona nabyvatel nemovitosti.

Vpřípadě Vašich dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Související články

Kontaktní osoby

Martin Pech

Manager

+420 226 219 000

martin.pech@rsm.cz

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: