Czech Republic
Jazyky

Jazyky

Daňové novely účinné od roku 2015 (2. díl) – Povinné oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob

Parlament v závěru tohoto roku schválil novely daní z příjmů, daně z přidané hodnoty („DPH“), daňového řádu a jiných souvisejících předpisů. V rámci těchto a následujících novinek bychom Vás rádi seznámili s hlavními změnami, které tyto novely v oblasti daní přináší. Další zásadní novinkou pro fyzické osoby je zavedení povinného oznamování osvobozených příjmů přijatých počínaje 1. lednem 2015.

S odvoláním na deklarovanou společenskou poptávku a v rámci boje proti nelegálnímu nabývání majetku a „praní špinavých peněz“ Ministerstvo financí prosadilo novou oznamovací povinnost pro fyzické osoby ohledně realizovaných osvobozených příjmů. Tyto osvobozené příjmy nemusely být do roku 2014 správci daně deklarovány a při sporech se správci daně se stávalo, že byly některými poplatníky využívány pro obhajobu původu nabytí aktuálně drženého majetku.

Poplatník daně z příjmů fyzických osob bude povinen oznámit správci daně jednotlivý osvobozený příjem a to ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém poplatník takový příjem obdržel (a to i v případě, že poplatník není povinen podat daňové přiznání). Oznámení lze podat písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou. Neexistuje pro něj tedy povinná forma jako u daňového přiznání.

Z důvodu minimalizace administrativní zátěže pro poplatníky je zaveden limit 5 mil. Kč, od kterého se osvobozené příjmy budou oznamovat. Limit je relevantní pro jednotlivý příjem (např. u věci hromadné – podniku, hodnota celého podniku, účelové rozdělení příjmů bude považováno za obcházení zákona, u dědictví půjde o příjem bez zohlednění závazků, atd.).

Poplatník bude povinen oznámit:

  1. Výši osvobozeného příjmu (částka v korunách)
  2. Okolnosti nabytí tohoto příjmu, tj. jak bylo příjmu dosaženo (prodej obrazu, výhra v loterii, peněžní či nepeněžní příjem, atd.)
  3. Datum vzniku příjmu.

V souvislosti se zavedením této nové oznamovací povinnosti byly zavedeny i významné sankce za její porušení.  Jedná se o novou pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu, ve výši:

  1. 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud povinnost oznámení byla splněna následně bez vyzvání
  2. 10 % z neoznámeného příjmu, pokud povinnost splněna až po vyzvání správce daně v náhradní lhůtě
  3. 15 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník nesplní tuto povinnost ani v náhradní lhůtě (pozor, zde zjišťuje výši příjmu správce daně).

Správce daně může zcela nebo z části prominout pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu, pokud k neoznámení došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit. K prominutí může dojít z moci úřední (ex offo) nebo na základě žádosti daňového poplatníka, což bude asi častější varianta.

O dalších aktualitách vás budeme informovat v dalších dílech našeho Newsletteru.

Líbil se Vám článek? Pomozte nám šířit jej dále.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Tato stránka využívá cookies pro personalizaci a marketing. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close