Pomalý růst je příležitostí pro štiky

Základní vzor pro světovou ekonomiku je jasný: pomalý růst ve vyspělých ekonomikách, silný růst na rozvíjejících se trzích. Zatímco prognóza růstu ekonomiky pro rok 2013 je mírně přátelštější než v roce 2012, vyspělé průmyslové země jako Severní Amerika, Evropská unie a rozvinutá Asie čelí ekonomickému protivětru, který brání jejich růstu HDP. Je pravděpodobné, že tento rytmus bude určujícím rysem světové ekonomiky i v příštích letech. Více podrobností se dozvíte v našem anglickém reportu Prospects for the World Economy 2013 – Prospects for the World Economy