Bylo vyhlášeno 12 nejlepších společností Evropy

Dvanáct  nejlepších firem  Evropy oslavuje své vítězství v soutěži European Business Awards 2014/2015 sponzorované sítí RSM, jejíž výsledky byly vyhlášeny na exkluzivním ceremoniálu v Londýně za přítomnosti předních evropských představitelů průmyslu a obchodu, politiků, velvyslanců a akademiků z celé Evropy. Vítězové svého úspěchu dosáhli po šestnáctiměsíční účasti v největší a zároveň nejnáročnější soutěži podnikatelů v Evropě, která letos přilákala více než 24 000 účastníků a v níž bylo ve veřejném hlasování odevzdáno přes 170 000 hlasů. Přední představitelé evropského průmyslu a obchodu předali ceny jednotlivým vítězům v jedenácti kategoriích, cenu „Evropský šampion veřejnosti“ a „Cenu za celoživotní dílo“ (viz níže). Jean Stephens, výkonná ředitelka RSM, sedmé největší sítě nezávislých auditorských, daňových a poradenských firem, uvedla: „Kvalita finalistů letošní soutěže je vynikající. Mimořádná podnikavost, inovace a obchodní úspěch, které prokázali držitelé ocenění Ruban d’Honneurs a celkoví vítězové v jednotlivých kategoriích, je dokladem, čeho je možné v náročných tržních podmínkách dosáhnout. My v RSM jsme přesvědčeni o tom, že vynikající výsledky v podnikání je nutné prosazovat, protože úspěšné a prosperující společnosti jsou hybnou silou růstu a stimulace hospodářství. Účastníci soutěže tak dělají dobré jméno své zemi a my jim přejeme hodně úspěchů do budoucna.“ Adrian Tripp, výkonný ředitel soutěže European Business Awards, doplnil: „Tito skvělí podnikatelé představují ty nejlepší z nejlepších. Adaptují se, inovují, dosahují finančních úspěchů a vytvářejí silné příležitosti k růstu. Společně budují silnější podnikatelskou sféru Evropy a tvoří lepší budoucnost pro všechny.“ Monika Marečková, Managing Partner RSM CZ, dodala: „Česká republika měla pět skvělých společností ve finálovém boji, což je více než minulý rok a to považuji za velký úspěch. Jelikož jsou právě otevřené nominace pro ročník 2015/2016 tak pevně věřím, že i letos se najdou silné české společnosti, které nás budou příští rok reprezentovat.“ Vítězové v jedenácti kategoriích prošli hodnocením na základě písemných přihlášek, video prezentací a osobních pohovorů a do finále byli vybráni ze 709 Národních šampionů a 110 držitelů ocenění Ruban d’Honneur. Soutěžního ročníku 2014/2015 se zúčastnili zástupci členských zemí EU a dále Turecka, Norska, Švýcarska, Srbska, Chorvatska a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie. Jejich celkové výnosy přesáhly 1,5 bilionu EUR a vytvořený zisk částku 60 miliard EUR, přičemž tyto společnosti zaměstnávají přes 2,5 milionu lidí. Program udílení cen od jeho založení podporuje hlavní sponzor a propagátor RSM International. Hlavním cílem soutěže, která letos vstoupila do svého devátého ročníku, je podpora rozvoje silnějšího a úspěšnějšího podnikatelského prostředí v rámci celé Evropy. Další informace o účasti v soutěži European Business Awards a vítězích za rok 2015 získáte na webových stránkách http://www.businessawardseurope.com/, kde si rovněž můžete stáhnout fotografie ze slavnostního udílení cen.
Sir John Robert Madejski – The Lifetime Achievement Award European Public Champions

O cenách European Business Awards 2014/15

Soutěž European Business Awards má za cíl vyjádřit uznání a ocenění vynikajících výsledků, nejlepších postupů a inovací, kterých dosáhly společnosti v rámci celé Evropské unie. Do soutěže se mohou bezplatně přihlásit podniky všech velikostí a ze všech odvětví.

Program cen European Business Awards plní pro evropské podnikatele tři cíle:

 • Nabízí podnikatelskému prostředí příklady, k nimž mohou vzhlížet.
 • Oslavuje a stvrzuje úspěchy jednotlivců i organizací.
 • Poskytuje případové studie a obsahovou náplň k tomu, jak se od těchto výjimečných společností učit.
Inovativní, silné a vzkvétající podnikatelské prostředí vytváří úspěšnou a prosperující Evropu. http://www.businessawardseurope.com/.

Porota European Business Awards:

Na proces hodnocení dohlíží porota složená z více než 150 členů z řad předních představitelů obchodu a průmyslu, akademiků, podnikatelů, myšlenkových či politických vůdců, s nimiž spolupracují i tyto osobnosti:
 • Karel De Gucht (bývalý komisař EU pro obchod)
 • Yves Leterme (předseda belgické vlády)
 • Jose Aznar (bývalý předseda vlády Španělska)
 • Arnold Rüütel (bývalý předseda vlády Estonska)
 • Emil Constantinescu (bývalý prezident Rumunska)
 • Petar Stoyanov (bývalý prezident Bulharska)
 • Isidoro Unda (generální ředitel společnosti Atradius)
 • Peter Brabeck-Lethmathe (bývalý generální ředitel společnosti Nestle)
 • Gilbert Ghostine (ředitel společnosti Diageo Continental Europe)

O RSM International

RSM International je sedmá největší síť nezávislých auditorských, daňových a poradenských firem zahrnujících více než 112 zemí, 700 poboček a 37 400 pracovníků po celém světě. Celkový příjem sítě RSM je 4,4 mld. USD. RSM je šestým největším poskytovatelem daňových, auditorských a účetních služeb na světě. Síť RSM International je hlavním sponzorem a korporátním podporovatelem soutěže European Business Awards, jejichž cílem je prosazovat vynikající kvalitu a vyzdvihovat výjimečné úspěchy v podnikání. RSM International je členem asociace Forum of Firms, která má za cíl podporovat konzistentní a vysoce kvalitní standardy finančního výkaznictví a auditorské praxe po celém světě. Značku RSM používá síť nezávislých účetních a poradenských firem, z nichž každá provozuje činnost sama za sebe. RSM International Limited neposkytuje účetní ani poradenské služby. Členské firmy sítě RSM spojuje společná vize poskytovat profesionální služby vysoké kvality, a to jak na národních trzích, tak při naplňování potřeb mezinárodních profesionálních služeb svých klientů. http://www.rsmi.com/