Czech Republic
Jazyky

Daňové novely účinné od roku 2015 (1. díl) – Změny ve zdanění fondů

Parlament v těchto dnech schválil novely daní z příjmů, daně z přidané hodnoty („DPH“), daňového řádu a jiných souvisejících předpisů. V rámci těchto a následujících novinek bychom vás rádi seznámili s hlavními změnami, které tyto novely v oblasti daní přináší. První změnou, kterou vám představíme, je změna systému zdanění investičních fondů.

Aktuální systém umožňuje atraktivní daňové plánování realizované prostřednictvím využití nižšího zdanění daní z příjmů ve výši 5 % u investičních fondů vymezených zákonem o investičních společnostech a investičních fondech spolu s využitím osvobození podílů na zisku vyplácených mezi dceřinými a mateřskými společnostmi.

Ministerstvo financí chce tuto výhodu počínaje rokem 2015 ponechat pouze tzv. základním investičním fondům, pro které bude nadále platit aktuální 5% sazba. Pro ostatní investiční fondy bude pak platit obecná 19% sazba. Cílem této změny je umožnit i nadále daňové zvýhodnění pro všechny běžné investiční fondy a zároveň zamezit účelovému zakládání investičních fondů pouze z daňových důvodů.

Základním investičním fondem, který i nadále může využívat nižší daňové sazby, bude:
a) investiční fond, který je obchodovaný na regulovaném trhu
b) otevřený podílový fond
c) ostatní investiční fondy a podfond akciové společnosti s proměnným kapitálem, pokud investují více než 90 % hodnoty svého majetku do vybraných aktiv (např. do cenných papírů, účastí v kapitálových společnostech, nástrojů peněžního trhu, finančních derivátů, úvěrů a zápůjček) a
d) srovnatelný zahraniční fond.

Definici základního investičního fondu tak nesplní fondy, které investují např. přímo do nemovitostí, komodit a dalších speciálních investic. I tyto fondy nicméně mohou být považovány za základní investiční fondy, pokud zvolí formu otevřeného podílového fondu. Základním investičním fondem může být i svěřenský fond založený dle zákona o investičních společnostech a investičních fondech a splňující investiční omezení v bodě c) výše.

O dalších aktualitách vás budeme informovat.

Rádi bychom vás také pozvali na seminář Daňové novinky pro rok 2015.

Martin_Pechjpg

Martin Pech, Senior Consultant
Tel.: +420 226 219 000
Email: martin.pech@rsm.cz

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: