Zaměstnání malého rozsahu

Jednou z možností, jak zaměstnávat zaměstnance, je tzv. zaměstnání malého rozsahu. Za zaměstnání malého rozsahu je považováno takové zaměstnání,  u něhož byl měsíční příjem sjednán na sumu nižší než 2 500 Kč, nebo sjednán nebyl a zaměstnanec  nedosáhl  v kalendářním měsíci příjem 2 500 Kč. Tím zaměstnanec nesplnil podmínky účastníka nemocenského pojištění a není evidován v registru pojištěnců, a tím nemá nárok na dávky nemocenského pojištění. Pokud tedy zaměstnanec nedosáhne měsíční příjem 2 500 Kč, jedná se o zaměstnání malého rozsahu a tohoto zaměstnance zaměstnavatel nehlásí ke zdravotnímu pojištění a nemocenskému pojištění.  V případě, že by v nějakém měsíci vyměřovací základ dosáhl částky 2 500,- Kč, zaměstnavatel tohoto zaměstnance musí zpětně za tento měsíc přihlásit na zdravotní pojišťovně a české správě sociálního zabezpečení. Lhůta pro oznámení je do 20. dne měsíce, který následuje po prvním měsíci účasti na nemocenském pojištění. Z nemocenského pojištění pak náleží ze zaměstnání malého rozsahu nemocenská a peněžitá pomoc v mateřství. Pozor, nenáleží ale z tohoto zaměstnání nárok na OČR  – ošetřování člena rodiny. Samozřejmě i nadále platí u dohod o provedení práce, že zaměstnanec je účasten nemocenského pojištění v tom měsíci, ve kterém dosáhne započitatelný příjem vyšší než 10 000,- Kč. Pokud vás téma zajímá, neváhejte se na nás obrátit. Pomůžeme vám.