Hlavní změny ve mzdové agendě od 1.1. 2014 – část druhá

Přinášíme vám pokračování přehledu aktualit platných ve mzdové a personální oblasti.

1. Dohoda o srážkách ze mzdy

  • Úprava dohod o srážkách ze mzdy bude obsažena v § 2045-2047 NOZ, ze Zákoníku práce bude tato oblast vypuštěna (§ 327 bude zrušen)
  • Pokud nepůjde o dluh vůči zaměstnavateli, uzavření dohody o srážkách podléhá předchozímu souhlasu zaměstnavatele
  • Výše srážek nesmí přesáhnout ½ mzdy ani nezabavitelnou částku podle OSŘ.

2. Vnitřní předpis

  • Nově právní úprava stanoví, že pokud bude vnitřní předpis obsahovat povinnosti zaměstnanců, tak se k nim nebude přihlížet
  • Z této změny vyplývá, že povinnosti zaměstnanců mají být uvedeny v Pracovním řádu společnosti
  • Toto omezení je platné pro vnitřní předpisy přijímané po 1. 1. 2014.

3. Předsmluvní odpovědnost

  • Nově je třeba uvážlivě řešit vyjednávání o podmínkách pracovní smlouvy či jiných dohod. To jak s ohledem na informační povinnost, tak s ohledem na případné přerušení jednání bez spravedlivého důvodu
  • Předsmluvní odpovědnost vzniká, pokud jsou obě strany v jednání o smlouvě tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné
  • Jedná nepoctivě ta strana, která přes důvodné očekávání druhé strany jednání o uzavření smlouvy ukončí, ikdyž pro to nemá spravedlivý důvod. Strana, která jedná nepoctivě, nahradí druhé straně vzniklou škodu
  • Předsmluvní povinnost je nově upravena v § 1728, § 1729 NOZ a náhrada škody v §2955 NOZ.
  Pro více informací o mzdových novinkách nás neváhejte kontaktovat.