Získali jsme mezinárodní certifikaci ISO 27001

Naše Datové centrum úspěšně prošlo implementací a následnou certifikací nové ISO normy – ISMS – Systém managementu bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001:2014. Certifikovány byly tyto služby: Služba HelpDesk a servisní služby HW, Dohledové centrum, Hosting a datové centrum infinity certifikat Tímto certifikátem prokazujeme svoji schopnost trvale uplatňovat bezpečnostní opatření chránící informační aktiva s cílem poskytnout jistotu dostatečné úrovně zabezpečení informací. Celému procesu předcházela půlroční práce ve s spolupráci s externími specialisty na vytvoření a konsolidaci dokumentační části a doladění bezpečnostních procesů naší firmy. IS je efektivní dokumentovaný systém řízení a správy informačních aktiv s cílem eliminovat jejich možnou ztrátu nebo poškození tím, že:
  • jsou určena aktiva, která se mají chránit
  • jsou zvolena a řízena možná rizika bezpečnosti informací
  • jsou zavedena opatření s požadovanou úrovní záruk a ta jsou kontrolována.
  Informace a informační technologie jsou klíčovou součástí našich podnikatelských procesů. Spravujeme citlivá data svých klientů a i díky tomuto certifikátu se zaručujeme, že našim hlavním cílem je dlouhodobé, efektivní a komplexní zajištění jejich bezpečnosti. infinity certifikat 2