Nejde jen o vaše počítače – jde o váš podnik. Zamkněte je na dva západy

Zabezpečení vybavení je v mobilním prostředí velmi důležité, ale také náročné. Stále přísnější nařízení týkající se bezpečnosti dat a ochrany soukromí, jako jsou HITECH, HIPAA a předpisy vyžadující oznámení úniků dat, kladou na společnosti s mobilními uživateli výrazně vyšší nároky. Ztráta či krádež zařízení a dat nemusí být pouze nákladná, ale může mít i důsledky plynoucí z finanční nebo právní odpovědnosti, a značně tak narušit chod firmy. Notebooky postavené na procesorech Intel Core uvedených na trh v roce 2010 s technologií Intel Anti-Theft (Intel® AT) představují pro správce IT nástroj inteligentní ochrany ztraceného nebo ukradeného vybavení. Intel AT umožňuje zablokovat takový počítač pomocí takzvané jedovaté pilulky aplikované lokálně nebo vzdáleně. Lze také zablokovat bootování notebooku, a tak zabránit použití operačního systému. Jelikož je technologie Intel AT vestavěná do samotného hardwaru počítače, poskytuje lokální ochranu odolnou vůči úmyslnému narušení, která funguje i v případě zavedení operačního systému z obrazu, změny pořadí bootování, instalace nového pevného disku či odpojení notebooku od sítě.