Due diligence a jeho využití

Před nedávnem jsme v newsletteru nakousli téma due diligence, řekli jsme si ale jen ty nejzákladnější věci. Pojďme se podívat blíže, k čemu všemu se vlastně dá využít:
  1. Zamýšlím koupit či prodat. Na tomto příkladu jsme minule stručně popsali, jak due diligence probíhá. Z naší praxe je to také nejobvyklejší zadání našich klientů. A jsme za to rádi, protože provedení due diligence při koupi nebo prodeji firmy vede ke zvýšení informovanosti klienta, což usnadňuje jeho rozhodování a vede ke snížení rizika. V neposlední řadě může posloužit i k identifikaci možných zlepšení do budoucna (po převzetí) a tím pádem i ke zvýšení konkurenceschopnosti.
  2. Nemusí jít vždy o prodej/koupi celé firmy (tzv. share deal), může jít pouze o majetek aktuálně vlastněný nějakou společností (tzv. asset deal).
  3. Potřebuji financování. Provedení due diligence může být také jednou z podmínek financující společnosti pro poskytnutí zdrojů (např. při refinancování či investování). Je pochopitelné, že financující partner chce mít informace o tom, zda je pro něj bezpečné poskytnout zdroje na tu či onu aktivitu svého klienta či potenciálního klienta. Zpráva z provedeného due diligence může na případná rizika upozornit.
  4. Ověřuji. Příklad: státní správa ověřuje, zda jím financovaná příspěvková organizace dobře hospodaří se svěřenými zdroji, zda nedochází k plýtvání či zaměření se na vedlejší aktivity, ke kterým ale nebyla zřízena.
Pokud si myslíte, že Vaše transakce není dost velká na due diligence, zpozorněte. Rozsah prověřovaných skutečností si totiž můžete určit Vy sami a do značné míry tak ovlivnit nákladnost tohoto procesu. Jak při nedávném semináři na téma M&A zmínila Monika Marečková, Managing Partner RSM CZ, i reporty k due diligence doznaly změny: jsou stručnější, zacílené zejména na informace o rizikových oblastech. Během due diligence nelze postupovat podle šablony. Každé due diligence vyžaduje individuální přístup zacílený zejména na potřeby klienta. Tento proces mnohdy nebývá snadný a základem úspěchu je v tomto případě jasná komunikace. Nejen mezi poradcem a cílovou společností, ale také mezi poradcem a klientem. Příště se na proces due diligence opět podíváme z jiné perspektivy. Pokud byste se chtěli nad touto problematikou setkat osobně, registrujte se a přijďte na snídani na téma Due diligence 2015, která proběhne v červnu v rámci seriálu Jarních byznys snídaní. V případě, že byste měli k oblasti due diligence nějaké dotazy či byste rádi poptali naše služby, neváhejte se na nás obrátit.

RSM CZ je partnerem Unie podnikových právníků ČR o.s.

logo upp