Podzimní liberační balíček

Ministerstvo financí připravilo další balíček daňových výhod. Tentokrát se však nejedná o plošná opatření, ale daňové výhody se vztahují jen na vybrané poplatníky. Většina nových opatření se vztahuje pouze na ty, jejichž nadpoloviční část příjmů v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 pochází z vládou od 14. 10. 2020 zakázaných nebo omezených činností. Aby je daňoví poplatníci mohli využívat, stačí oznámit e-mailem na příslušný finanční úřad, že podmínky pro využití daňových úlev splňují. Zároveň jsou v platnosti vybraná vládní opatření z jara, která se vztahují na všechny poplatníky.

Nová vládní opatření vztahující se na vybrané poplatníky

  • Prominutí úroku z prodlení za pozdní úhradu DPH za období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020, popř. za III. čtvrtletí 2020, a to za podmínky, že k úhradě DPH dojde nejpozději do 31. 12. 2020. Daňová přiznání i kontrolní hlášení je však nutné podat v zákonné lhůtě.
  • Prominutí zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob jejichž splatnost je 15. 10. 2020 a 15. 12. 2020.
  • Prominutí záloh na daň silniční na rok 2020.
Vzor oznámení, které musí dotčení poplatníci zaslat na svůj finanční úřad, je zveřejněn na webu Finanční správy. Výše uvedené daňové výhody se vztahují na provozovatele restauračních zařízení a barů, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, pořadatele koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení, svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin, cirkusů a varieté, poutí a podobných tradičních akcí, kongresů a jiných vzdělávacích akcí, veletrhů, provozovatele vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení, zoologických a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

Znovu zavedená vládní opatření v oblasti DPH vztahující se na všechny poplatníky

  • Prominutí DPH v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 za bezúplatné dodání zboží nebo poskytnutí služby vybraným subjektům, kterými jsou poskytovatelé zdravotních služeb, základní složky integrovaného záchranného systému, Armáda České republiky a zařízení sociálních služeb.
  • Prominutí DPH v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 za bezúplatné dodání dále vyjmenovaného zboží nebo bezúplatné dodání zboží, které bylo použito pro jeho výrobu. V případě vyjmenovaného zboží se jedná zejména o testovací soupravy nebo přístroje a nástroje používané k diagnostice COVID-19, roušky, masky, respirátory, ochranné oděvy a podobné zboží určené pro ochranu obličeje, očí, rukou, dále teploměry, zdravotnické prostředky, zdravotnický spotřební materiál, ale též dezinfekční prostředky. Při výrobě dezinfekčních prostředků, je daň prominuta pouze tehdy, pokud je dané zboží určeno k výrobě dezinfekčního prostředku, na který se toto prominutí primárně vztahuje, a zároveň je dodáno výrobci, který je oprávněn ho vyrábět.

Stále platná vládní opatření vztahující se na všechny poplatníky

  • Poplatníci můžou požádat o posečkání daně nebo rozložení daně na splátky. V případě podání žádosti do 31. 12. 2020 je automaticky prominut správní poplatek za podání žádosti i následný úrok z prodlení, resp. z posečkané částky.
Kromě výše uvedených opatření, která vláda schválila v souvislosti se šířením koronaviru, mohou poplatníci využít dalších instrumentů, které nabízí daňový řád. Poplatníci mohou požádat například o snížení záloh na daňové povinnosti nebo o prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů. Pokud budete mít k výše uvedeným tématům jakékoliv otázky nebo budete potřebovat naši pomoc, neváhejte se na nás obrátit.  
Autoři

Eva Hyhlíková

Manager
Zobrazit detail