Czech Republic
Jazyky

Pozvánka na webinář: Jak úspěšně zvládnout nástrahy, které v dodavatelském řetězci působí nepřímé daně

Po odchodu Spojeného království z EU, který v plném rozsahu nabyl účinnosti k 1. lednu 2021, se firmy potýkají s řadou praktických problémů, které vyvstaly v souvislosti s formálním ukončením přechodného období. Patří k nim i požadavky na zastoupení před správcem daně, celní agenda a otázky spojené s protokolem o Irsku a Severním Irsku. Zveme Vás na webinář, kde se naši specialisté na globální nepřímé daně budou zabývat například těmito otázkami:

  • Které vstupní body pro dovoz zboží ze Spojeného království jsou nejvhodnější?
  • Které faktory je třeba zvážit v zájmu hladkého průběhu?
  • Jaké překážky pravděpodobně vyvstanou a jak je nejlépe překonat?

Zúčastněte se  pozitivně zaměřeného webináře, v jehož rámci nabídnou RSM specialisté na globální nepřímé daně praktická doporučení, jak se úspěšně vypořádat s výzvami, jimž mezinárodní firmy čelí při vývozních a dovozních deklaracích ve světě po brexitu.

Webinář proběhne ve čtvrtek 6. 5. 2021 v časech 9:00 a 17:00 CEST (resp. 8:00 a 16:00 BST) a bude v anglickém jazyce.

Registration